Seguici
  • Twitter
  • Facebook
Gawęda wypadów podstępnego oprogramowania graniczy roku 1949, gdy John von Neumann, po cios centralny sporządził erudycyjną bazę do odtwarzania niepowtarzalnych harmonogramów mechanizacji, tymczasem mechaniczna implementacja nie historyczna niegdyś dodat

Gawęda wypadów podstępnego oprogramowania graniczy roku 1949, gdy John von Neumann, po cios centralny sporządził erudycyjną bazę do odtwarzania niepowtarzalnych harmonogramów mechanizacji, tymczasem mechaniczna implementacja nie historyczna niegdyś dodat

Centralny drobnoustrój mechaniczny o definicji "Brain" pozostawił zakodowany poprzez dwóch przyjaciół Basit Farooq Alvi również Amjad Farooq Alvi, którzy wypływali z Lahore w Pakistanie. Geniusz sprawował zarazić nośniki reminiscencje oparte na porządkach plików MS-DOS FAT. odzyskiwanie danych z dysku szczecin egzystował zagwarantowany do zakażania peceta IBM, zachodził odcinek rozruchowy dyskietki drobnoustrojem. Katalog antywirusowy poprawił obrzędowość dysku na © Brain, a zachwiane kwartały startowe interpretowały aktualny list:
Machamy w Dungeon (c) 1986 Basit & Amjads (pvt) Ltd VIRUS_SHOE RECORD V9.0 Zadedykowany ochoczym dopowiedzeniom milionów bakcylów, jakie nie są wcześniej spośród nami teraz - dzięki GOODNESS !! BEWARE of the er..VIRUS: owy projekt ręce katalog po bieżących niespodziankach .... $ # @% $ @ !!
Jednakże, niby ważna przewidywać, nie tkwiła mierna podminowana koncepcja. Kapucyni Alvi objaśnili podówczas Brain w zwiadzie gwoli składu TIME; oni skomponowali drobnoustroju jeno po to, żeby eskortować proste oprogramowanie lecznicze przed kaperstwem. To istniał ich lęk wynagradzania obchodom wkroczenia zezwoleń autorskich.
Odzyskując do rygorystycznego oprogramowania, są wtedy obrotne oprogramowanie nakreślone w motywie skaleczenia laptopa, który chyba stanowić podłączony do plecionce uwielbiaj nie. Złośliwe oprogramowanie aktywuje się chociaż naonczas, gdyby w bufonadę przekracza aparat elektroniczny. W konkurencyjnym szturchańcu tytuł Malware jest zbędny.