Seguici
  • Twitter
  • Facebook
Tentang Persebaran Berita Ketika ini

Tentang Persebaran Berita Ketika ini

Berita menjadi konsumsi tiap harinya. Isu yaitu sebuah info yang diperkenalkan dari seseorang kepada orang lain. Isu yang disebarkan lewat media umumnya mempunyai banyak wujud dan jenisnya. Ada yang diberi tahu dalam format visual seumpama melewati siaran televisi, ada yang dipersembahkan melalui audio umpamanya melalui radio, ada juga yang disampaikan dalam wujud tulisan semisal saja tulisan dalam sebuah website informasi seperti koran. Ketika ini situs info telah betul-betul luas, tidak seperti dulu yang hanya terbatas pada layar kaca, radio dan koran. Perkembangan dunia maya yang sudah semakin meluas membikin penyampaian info menjadi kian meluas pula.


Dahulu orang-orang cuma bisa mengenal isu lowongan pekerjaan via siaran radio atau iklan yang tertera pada sebuah surat berita. Melainkan dikala ini, info lowongan pekerjaan semakin mudah untuk didapatkan dengan berkembangnya